HLR och första hjälpen

Oavsett om man befinner sig på sin arbetsplats eller är någon annanstans på sin fritid så finns det kunskaper som kan bli avgörande för någon annan. Vi pratar om HLR och första hjälpen. Genom att lära sig hur man ska hantera detta vid en olycka eller liknande så kan man rädda liv. Fler borde lära sig detta och att bära den kunskapen är inte alls tung.

Utbildning i ämnet

Prata med din chef om inte ni på företaget skulle kunna få genomgå någon form av utbildning inom ämnet. Detta är något som man tycker skulle vara självklart för alla att få lära sig och många genomgår någon form av utbildning men långt i från alla. Och även om man en gång i livet har gått en första hjälpen kurs så är det aldrig fel att uppdatera sina kunskaper. Det kanske inte så att det faller i glömska helt och hållet utan bara en skön känsla att veta vad man kommer ihåg av det man tidigare har lärt sig. Idag så finns det bra hjälpmedel som man kan öva med, det kan vara HLR-dockor i olika storlekar men också praktiskt hur man arbetar med första hjälpen.

Regelbundna genomgångar

Det kan finnas en anledning att man på företaget har regelbundna genomgångar i ämnet första hjälpen och HLR. Det finns fördelar att alla anställda vet var det finns en hjärtstartare exempelvis. Vilka rutiner finns det vid en olyckshändelse. Finns det ett arbetsmiljöombud på din arbetsplats så prata med denne om det är något som du tycker bör arbetas med. Säkerhet och att förebygga olyckor är viktiga på en arbetsplats. Återkommande övningar på hur ni ska göra utifall det händer något på företaget är viktigt så att alla vet vilka rutiner som gäller.